Ganzenbord Koninkrijk van God

Sterren – ‘Kom Jezus kom’

Rozenkransboekje

Op weg naar Pasen (project voor de veertigdagentijd Jaar A)

kaart van Israël-om te kleuren

Vruchten van de heilige Geest

Paastuin voor de zondagen van de Paastijd (jaar C)

Op weg naar Pasen (project voor de veertigdagentijd jaar C)

Veertigdagentijd vlaggenslinger (project voor de zondagen jaar B)

Paastijd vlaggenslinger (project voor de zondagen jaar B)

Paastijd kalender (geschikt voor elk jaar)

Diorama van Pasen in kleur

AW341 De deur staat open – knippen en kleuren

Aswoensdag drie-luik

Spaardoosje 40-dagentijd

Heiligen spel

Jezus stijgt op ten hemel

Christus Koning

DRIE-EENHEID (VP695)

Kleurplaat schepping met de eerste mens (Genesis 1)

Kaïn en Abel (Genesis 4)

Biechtboekje

Veertigdagentijd - Werkje

Biddend kind (met losse gebedskaartjes)

Jozef doet wat God vraagt

Jozef de timmerman

Kleurplaat Jezus en de kinderen

Jezus zegt: Volg Mij!

Wonderbare spijziging

Vragenboekje over de Kerk en haar leiders

Bijbelverskaart Heilig Sacrament

Bijbelverskaart Drie-eenheid

Bijbelverskaart Pinksteren

Bijbelverskaart 7e zondag van Pasen

Bijbelverskaart Hemelvaart

Bijbelverskaart 6e zondag van Pasen

Kleurplaat heilige Lidwina van Schiedam

Goede Herder zoekplaat

Goede Herder mobiel

Bijbelverskaart 5e zondag van Pasen

Bijbelverskaart 4e zondag van Pasen

Bijbelverskaart 3e zondag van Pasen

Bijbelverskaart 2e zondag van Pasen

Bijbelverskaart Pasen

Telefoon gebed (AW306)

Kleurplaat heilige Filippus Neri

Kleurplatenserie Goede Vrijdag

Bijbelverskaart Palmzondag

Bijbelverskaart 5e zondag van de Veertigdagentijd

Kleurplaat heilige Gianna Beretta Molla

Kleurplaat heilige Dominicus Savio

Kleurplaat St. Patrick

Kleurplaat heilige Johannes Paulus II

Kleurplaat heilige Maximiliaan Kolbe

Kleurplaat heilige Martinus (sint Maarten)

Kleurplaat heilige Nicolaas

Kleurplaat heilige Theresia van Lisieux

Kleurplaat heilige Moeder Teresa

Kleurplaat heilige Augustinus

Kleurplaat heilige Rosa van Lima

Kleurplaat heilige Clara van Assisi

Kleurplaat heilige Kateri Tekakwita

Kleurplaat heilige Maria Magdalena

Kleurplaat H.H. Louis en Zélie Martin

Kleurplaat heilige Benedictus van Nursia

Kleurplaat heilige Maria Goretti

Francisco en Jacinta van Fatima

Kleurplaat H. Francisco en H. Jacinta

Bijbelverskaart 4e zondag van de Veertigdagentijd

Bijbelverskaart 3e Zondag vd Veertigdagentijd

Bijbelverskaart 2e Zondag vd Veertigdagentijd

Bijbelverskaart 1e Zondag vd Veertigdagentijd

Kleurplaat heilige Perpetua en heilige Felicitas

Kleurplaat OLV van Lourdes

Kleurplaat heilige Polycarpus

Kleurplaat heilige Josephine Bakhita

Kleurplaat OLV van Guadalupe

Kleurplaat heilige Johannes (Don) Bosco

Kleurplaat heilige Franciscus van Sales

H. Margaretha Maria (met verhaal)

H. Tarcisius (met verhaal)

Misdienaar aankleedpop

Doop van de Heer Bijbelverskaart

Openbaring van de Heer Bijbelverskaart

H. Familie Bijbelverskaart

Kerstmis Bijbelverskaart

Sint Franciscus en de wolf

Drie wijzen brengen geschenken

Adventskalender Dankbaarheid

Wiegje Jezus is geboren

Stalletje om op te zetten

Kerststal om op te zetten

Adventskalender schuiflineaal

Adventskalender - recht

Adventskalender - krans

Kleurplaat ontvangen van de H. Eucharistie

Adventskaars (voor thuis en kwd)

Kleurplaat bidden (meisje)

Kleurplaat bidden (jongen)

Kleurplaat Adventstijd

Allerheiligen

Puzzel met pit over wonderbare spijziging

Bijbelverskaart Johannes 15,4-5

Bijbelverskaart 1 Johannes 3,1

Bijbelverskaart Matteüs 25,31

Bijbelverskaart Matteüs 24, 42-44

Bijbelverskaart Mattheüs 22, 37-39

Bijbelverskaart Jesaja 45, 5

Memory spel

Mijn weg met Jezus (sacramenten)

Bijbelverskaart Psalm 23, 1-2

Bijbelverskaart Fil.4,6

Bijbelverskaart Fil. 2,5

Bijbelverskaart Psalm 145,18

Boekje Engelbewaarder

Kleurplaat Heilige Jozef

Kleurplaat ‘Maria Geboorte’

Bijbelverskaart Rom.14, 7-8

Bijbelverskaart Mt. 18,20

Bijbelverskaart Mt. 16, 24

Bijbelverskaart Mt. 16, 16

Bijbelverskaart Mt. 4,23

Bijbelverskaart Matteüs 14, 27

Bijbelverskaart Psalm 145,9

Bijbelverskaart Romeinen 8,28

Bijbelverskaart Mt. 10,39

Bijbelverskaart Mt. 13, 9

Bijbelverskaart Matteüs 11,28

Bijbelverskaart Mt.10,30-31

Bijbelverskaart Joh.6,51

Bijbelverskaart Ex. 34,6

Bijbelverskaart Joh. 3,16

Maria bezoekt Elisabet

Maria, bekleed met de zon

Kleurplaat Maria, onze moeder

Pinksternoveen vruchten

Paaskleurplaat

Niet meer ik, maar Christus (AW318)

Altijd bij je/jongen (AW312)

Altijd bij je/meisje (AW312)

Cirkel Jij hoort er ook bij! (AW335)

Wijze en dwaze man (huis op de rots, NT245)

Gelijkenis van de zaaier (NT247)

Kaart Israël

Kleurplaat apostelen H. Petrus & H. Paulus

God en je naaste liefhebben

Cirkel kerkelijk jaar (KM401)

Maria Onbevlekte Ontvangenis

Kleurboekje leven van Maria

Woord-pas puzzel Maria

Puzzel Wees Gegroet Maria

Drieluik Maria (KM407)

Kleurplaat Wees Gegroet Maria

Vogelnestje (NT255)

Zaadetend vogeltje (AW311)

Jezus het ware Brood

Cadeautje Gods Liefde voor jou (NT227)

Het Pinksterfeest gaat door! (VP674)

Petrus’ toespraak (Pinksteren / VP672)

Hemelvaart Jezus (VP663)

Apostelen bij Jezus’ Hemelvaart (VP664)

Biddende handen (AW304)

Pinkstercirkel (VP671)

Pinksteren: spreken in vreemde talen (VP673)

Jona en de vis (OT133)

Daniël en de leeuwenkuil (OT 131)

Tomas, zalig die niet zien en toch geloven! (VP662)

Kruis over kloof (AW309)

Alles is gereed in het Vaderhuis (AW347)

Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Jezus zegt: Ik ben de deur

Kruisiging en opstanding (VP628)

De Pottenbakker, Jer 18, 6 (OT 130)

Mijn Heer is mijn Herder mobiel (OT 128)

Psalm 23 (OT 127)

ESTHER (OT 126)

Boekenlegger Lees je Bijbel (AW361)

Taferelen Goede week – Pasen (VP621)

Jezus’ kruisiging op Golgotha (VP642)

Paasei (VP642)

Goede week – Pasen (VP623)

Opwekking Lazarus (NT223)

Paastriduum (VP622)

Waar twee of drie in mijn Naam… (AW343)

Gebedenboekje (AW344)

Genezing van de blinde (NT258)

Brailleschrift Bartimeus (NT257)

Jezus en de Samaritaanse vrouw (NT249)

Verheerlijking op de berg (NT236)

Sint Willibrord (KM418)

Wees niet bang (AW326)

Kruis (inkleuren)

De knecht van Elise is niet meer bang (OT125)

God geneest Naäman (OT124)

Salomo’s bede om wijsheid (OT123)

De kroon van David (OT122)

Zalving David (OT121)

Kleurplaat Kom, Heer Jezus, kom

Harp van David (OT120)

Roeping Samuël (OT119)

Hanna en Samuël (OT118)

Ruth (OT117)

Kleur-vouwplaat Barmhartige Vader

Puzzel & vragen vriendschap

De muren van Jericho (OT116)

Ark van het Verbond (OT114)

Het verhaal van Mozes (OT113)

Tien Geboden

Puzzel Jezus blijft bij jou

Puzzel Jezus is Gods Grootste geschenk

Puzzel Jezus is het Leven

OT 111 Manna

Puzzel geschenk van de vergeving

Puzzel geschenk van de vrede

Puzzel geschenk van de vriendschap

Puzzel geschenk van de Bijbel

Puzzel Doopsel

Puzzel Jezus zegent de kinderen

Puzzel schepping

Pascha (OT110)

Jacob en de engelenladder (OT107)

Paradijs – Zondeval – verlossing (OT104)

Jozef in de put (OT108)

Jozef in Egypte (OT109)

Abraham (OT106)

Ark van Noach met dieren (OT105)

Kijkdoos Schepping (OT103)

Schepping opzetwerkje (OT102)

Emmausgangers puzzel

Je bent een parel in Gods Hand

Sint Maarten lampion

Puzzel oefenbijeenkomst

Puzzel slot

Biechtgesprekje kind

Dochtertje van Jairus

Quiz afsluiting

Emmausgangers

Duif vrede

Woordzoeker geschenken

Jezus geeft nieuw leven

Zondeval – verlossing (zoekplaat)

Jezus en de kinderen (puzzel/kleurplaat)

Puzzel wat hoort bij H.Doopsel

Doop Jezus door Johannes

Boekenlegger Gods Woord

Schepping – Kleurplaat

Schepping – Puzzel

Cirkel Schepping (OT 101)

Bezoek kerk – Speurtocht

Kennismaking – Kaars

Kennismaking – Schaap 2

Kennismaking – Schaap 1

Kennismaking – Quiz

Kennismaking – blad

Vriendenkroon

Veertigdagentijd kalender (zonder data)

Miniboekje Kelu en Moeder Teresa

Kleurboekje Bernadette van Lourdes

Wijding

Huwelijk

Ziekenzalving

Boete & Verzoening

H. Vormsel

H. Eucharistie

H. Doopsel

Werkje Laatste Avondmaal

Laatste avondmaal

Werkje - Maak het stil

Deurhanger - Maak het stil in je hart

Puzzel - De verloren zoon

Puzzel - De verloren zoon - eenvoudig

Puzzel - De verloren zoon

Puzzel - De verloren zoon - moeilijk

H. Elisabeth

Heiligenboekje H. Elisabeth

Mijn zelfgemaakte misboekje

Mijn zelfgemaakte misboekje

Werkje - Help Zacheüs uit de boom

Help Zacheüs uit de boom

Kleurplaat Jezus in ons midden

Kleurplaat - Jezus in ons midden

Barmhartige Samaritaan

Puzzel Barmhartige Samaritaan

Kleurplaat Sint Hubertus

Kleurplaat Sint Hubertus

jaarcirkel

Kerkelijk jaar

Week van het Leven - werkje

Kindje in de moederschoot - werkje

Uit je hoofd leer spel

Werkje - Druiventros

Druiventros

Paulus en Saulus (NT263)

Paulus en Saulus

Mobile - brood des levens

Mobile - brood des levens

Boekje Zacheüs

Werkje - Vlinder, vertel het aan de mensen

Vlinder, vertel het aan de mensen

Werkje - Pinksterraam

Pinksterraam

Hartje Heb God lief en je naaste als jezelf

Hartje Heb God lief en je naaste als jezelf

Masker lammetje

Masker lammetje

Werkje - Jezus bij het meer van Tiberias

Jezus bij het meer van Tiberias

Werkje - Ongelovige Thomas

Ongelovige Tomas

Knutselwerkje Drie-eenheid

Drie-eenheid

Molentje Pinksteren

Molentje Pinksteren

Biddende handen van Jezus

Knutselwerkje over de ongelovige Thomas

De ongelovige Thomas

Diorama Pasen

Vlinder - Jezus geeft nieuw leven!

Vlinder - Jezus geeft nieuw leven!

De Heer is waarlijk opgestaan

De Heer is waarlijk opgestaan

Werkje - Open graf

Golgotha en open graf

Open graf

Werkje Kruisje op heuveltje

Kruisje op heuveltje

Werkje Mozes en het branden braambos

Mozes en het brandende braambos

Markt in de tempel

Werkje Intocht (VP610)

Intocht

Cache pot

Uitnodiging (VP619)

Uitnodiging

Lazarus

Werkje Intocht (VP613)

Intocht

Jezus op de berg Tabor

Wat kies ik?

Keuzespel

Veertigdagentijdwerkje Luister (VP686)

Luister

Scheurkalender 40-dagentijd

Spiraalkalender met kruis

Vastenkalender

Op weg naar Pasen

Kruis Goede Week en Pasen (VP600)

Kruis Goede Week en Pasen

Kerst-raamdecoratie

Kerst-raamdecoratie 1

Kerst-raamdecoratie

Kerst-raamdecoratie 2

Driekoningen kroon. (AK585)

Driekoningen kroon

Kerstmis kijkdoos. (AK523)

Kerstmis kijkdoos

Driekoningen ster (ak584)

Driekoningen ster

Driekoningen lampionnetje (AK583)

Driekoningen lampionnetje

Kerstschilderij (AK582)

Kerstschilderij

Goud, mirre en wierook

Goud, mirre en wierook

Puzzelwerkje - 12-jarige Jezus (nt201)

12-jarige Jezus

Kerstlampionnetje

Kerstlampionnetje

ak576

Maria bezoekt Elisabet

Werkje

Kerstlantaarn

Kerstkleurplaat

Kerstkleurplaat kindjes

Kameel-lantaarntje

Kameel-lantaarntje

Kaarsenkroon

Kaarsenkroon

ak549

Hangertje engel

Cirkel Jezus Immanuel

Cirkel Jezus Immanuel

Kerstboomstal

Kerstboomstal

Kerstpuzzel

Kerstpuzzel

Kerstnoveen

Kerstnoveen

Kerstkleurplaat

Kerstkleurplaat

Johannes preekt - werkje

Johannes preekt

Adventskaarsjes

Adventskaarsjes

Maria Boodschap

Adventsklok - weest waakzaam (AK506)

Adventsklok - weest waakzaam

Adventsaftelwerkje

Adventsaftelwerkje

Adventswerkje Klok

Adventskalender - klok

ak502

Kandelaar met symbolen

Bijbelboekenkast

Hoogfeest H. Drie-eenheid - werkje

Drie-eenheid

aw372

Vredesduif

Gebedskubus

Houd van elkaar, zoals ik van jullie heb gehouden

aw366

Trekpop - Hij is nabij

aw348

Parel in Gods hand

De deur staat open

aw313

Cirkel jongen - Ik ben altijd bij je

aw312

Cirkel meisje - Ik ben altijd bij je

aw305

Kandelaar met vijf kaarsen