Het verhaal van Mozes (OT113)

Tien Geboden (OT112)

OT 111 Manna

Pascha (OT 110)

Jacob en de engelenladder (OT 107)

Paradijs – Zondeval – verlossing (OT104)

Jozef in de put (OT 108)

AK560 Breng hulde aan Jezus

Jozef in Egypte

Abraham (OT 106)

Ark van Noach met dieren

Schepping opzetwerkje

Sint Maarten lampion

Kennismaking – Kaars

Kennismaking – Schaap 1

Kennismaking – Schaap 2

Kennismaking – blad

Kennismaking – Quiz

Puzzel schepping

Kijkdoos Schepping

Schepping – Kleurplaat

Schepping – Puzzel

Cirkel Schepping

Jezus en de kinderen (puzzel/kleurplaat)

Puzzel Jezus zegent de kinderen

Je bent een parel in Gods Hand

H. Doopsel Doordenkertje

Puzzel Doopsel

Doop Jezus door Johannes

Boekenlegger Gods Woord

Puzzel geschenk van de Bijbel

Barmhartige Samaritaan

Barmhartige Samaritaan

Werkje - Help Zacheüs uit de boom

Help Zacheüs uit de boom

Puzzel geschenk van de vriendschap

Vriendschap (vragen en rebus)

Vriendenkroon

Puzzel - De verloren zoon

Puzzel - De verloren zoon - eenvoudig

aw390

Barmhartige Vader

Puzzel geschenk van de vergeving

Zondeval – verlossing (zoekplaat)

Puzzel geschenk van de vrede

Biechtgesprekje kind

Duif vrede

Jezus geeft nieuw leven

Puzzel Jezus is het Leven

Dochtertje van Jairus

Woordzoeker geschenken

Werkje Laatste Avondmaal

Laatste avondmaal

Puzzel Jezus is Gods Grootste geschenk

Kleurplaat Jezus in ons midden

Kleurplaat - Jezus in ons midden

Emmausgangers

Emmausgangers puzzel

Puzzel Jezus blijft bij jou

Quiz afsluiting

Bezoek kerk – Speurtocht

Puzzel oefenbijeenkomst

Mijn zelfgemaakte misboekje

Mijn zelfgemaakte misboekje

Puzzel slot

Veertigdagentijd kalender 2020

Veertigdagentijd kalender voor 2019

Veertigdagentijd kalender (zonder data)

Heiligenboekje Moeder Teresa

Heiligenboekje H.Bernadette van Lourdes

H. Doopsel

Boete & Verzoening

H. Eucharistie

H. Vormsel

Wijding

Huwelijk

Ziekenzalving

Adventsaftelwerkje

Adventsaftelwerkje

H. Elisabeth

Heiligenboekje H. Elisabeth

Werkje - Vlinder, vertel het aan de mensen

Vlinder, vertel het aan de mensen

Adventswerkje Klok

Adventskalender - klok

Kerst-raamdecoratie

Kerst-raamdecoratie 1

Puzzel - De verloren zoon

Puzzel - De verloren zoon - moeilijk

Werkje - Maak het stil

Deurhanger - Maak het stil in je hart

Werkje - Druiventros

Druiventros

Werkje - Pinksterraam

Pinksterraam

Paulus en Saulus (NT263)

Paulus en Saulus

4e Zondag van de Veertigdagentijd jaar B - Werkje

Uit je hoofd leer spel

Werkje - Jezus bij het meer van Tiberias

Jezus bij het meer van Tiberias

Kleurplaat Sint Hubertus

Kleurplaat Sint Hubertus

jaarcirkel

Kerkelijk jaar

Werkje - Ongelovige Thomas

Ongelovige Tomas

Mobile - brood des levens

Mobile - brood des levens

Knutselwerkje boekje Zacheüs

Boekje Zacheüs

Kerst-raamdecoratie

Kerst-raamdecoratie 2

Week van het Leven - werkje

Kindje in de moederschoot - werkje

Knutselwerkje Drieëenheid

Drieëenheid Pinksteren

Werkje Kruisje op heuveltje

Kruisje op heuveltje

Driekoningen kroon. (AK585)

Driekoningen kroon

Molentje Pinksteren

Molentje Pinksteren

Werkje Mozes en het branden braambos

Mozes en het brandende braambos

Driekoningen ster (ak584)

Driekoningen ster

Biddende handen van Jezus

Biddende handen van Jezus

ak576

Maria bezoekt Elisabet

Knutselwerkje over de ongelovige Thomas

De ongelovige Thomas

Pinksteren gaat door!

Pinksteren gaat door!

Driekoningen lampionnetje (AK583)

Driekoningen lampionnetje

Hartje Heb God lief en je naaste als jezelf

Hartje Heb God lief en je naaste als jezelf

Hemelvaart van Jezus

Hemelvaart van Jezus

Diorama Pasen

Diorama Pasen

Masker lammetje

Masker lammetje

Kruis Goede Week en Pasen (VP600)

Kruis Goede Week en Pasen

Kerstschilderij (AK582)

Kerstschilderij

Vlinder - Jezus geeft nieuw leven!

Vlinder - Jezus geeft nieuw leven!

Vastenkalender

Op weg naar Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan

De Heer is waarlijk opgestaan

Johannes preekt - werkje

Johannes preekt

Werkje - Open graf

Golgotha en open graf

Spiraalkalender met kruis (VP683)

Spiraalkalender met kruis

Werkje - Open graf

Open graf

Aftelwerkje - Adventskalender - Lineaal

Adventskalender schuiflineaal

Goud, mirre en wierook

Goud, mirre en wierook

Scheurkalender 40-dagentijd

Scheurkalender 40-dagentijd

Werkje Intocht (VP610)

Intocht

Werkje Markt in de tempel (VP687)

Markt in de tempel

Adventskaarsjes

Adventskaarsjes

Kerstmis kijkdoos. (AK523)

Kerstmis kijkdoos

Keuzespel (VP685)

Keuzespel

Veertigdagentijdwerkje Luister (VP686)

Luister

Kerstlampionnetje

Kerstlampionnetje

Puzzelwerkje - 12-jarige Jezus (nt201)

12-jarige Jezus

Jezus op de berg Tabor (VP681)

Jezus op de berg Tabor

Wat kies ik? (VP680)

Wat kies ik?

Maria Boodschap (AK512)

Maria Boodschap

Bijbelboekenkast

Werkje Intocht (VP613)

Intocht

Werkje - De opwekking van Lazarus

Lazarus

Kerstnoveen

Kerstnoveen

Uitnodiging (VP619)

Uitnodiging

Kerstkleurplaat

Kerstkleurplaat

Adventsklok - weest waakzaam (AK506)

Adventsklok - weest waakzaam

Werkje Drieluik (VP622)

Drieluik

Werkje Cache pot (VP689)

Cache pot

Kerststalletje

Kerststalletje

Hoogfeest H. Drie-eenheid - werkje

Drie-eenheid

Werkje

Kerstlantaarn

Kerstpuzzel

Kerstpuzzel

Adventskalender AK503

Adventskalender - recht

aw372

Vredesduif

Kerstboomstal

Kerstboomstal

Stalletje

Stalletje

ak502

Kandelaar met symbolen

Gebedskubus

ak501

Adventskalender - krans

Wiegje Jezus is geboren

Wiegje Jezus is geboren

aw370

Houd van elkaar, zoals ik van jullie heb gehouden

Cirkel Jezus Immanuel

Cirkel Jezus Immanuel

ak549

Hangertje engel

aw366

Trekpop - Hij is nabij

aw348

Parel in Gods hand

Kaarsenkroon

Kaarsenkroon

Kameel-lantaarntje

Kameel-lantaarntje

aw341

De deur staat open

aw313

Cirkel jongen - Ik ben altijd bij je

Kerstkleurplaat

Kerstkleurplaat kindjes

aw312

Cirkel meisje - Ik ben altijd bij je

aw305

Kandelaar met vijf kaarsen

aw300

Maak het stil - Biddend kind