Kleurplaat heilige Martinus (sint Maarten)

Francisco en Jacinta van Fatima

Kleurplaat H. Francisco en H. Jacinta

Biechtboekje

Kleurplaat heilige Johannes Paulus II

Kleurplaat heilige Maximiliaan Kolbe

Bijbelverskaart Heilig Sacrament

Bijbelverskaart Drie-eenheid

Bijbelverskaart Pinksteren

Kleurplaat heilige Theresia van Lisieux

Kleurplaat heilige Moeder Teresa

Kleurplaat heilige Augustinus

Kleurplaat heilige Rosa van Lima

Kleurplaat heilige Clara van Assisi

Kleurplaat heilige Kateri Tekakwita

Kleurplaat heilige Maria Magdalena

Jozef doet wat God vraagt

Jozef de timmerman

Kleurplaat H.H. Louis en Zélie Martin

Bijbelverskaart 7e zondag van Pasen

Bijbelverskaart Hemelvaart

Bijbelverskaart 6e zondag van Pasen

Kleurplaat heilige Benedictus van Nursia

Kleurplaat heilige Maria Goretti

Kleurplaat heilige Lidwina van Schiedam

Goede Herder zoekplaat

Goede Herder mobiel

Bijbelverskaart 5e zondag van Pasen

Bijbelverskaart 4e zondag van Pasen

Paastijd kalender (geschikt voor elk jaar)

Bijbelverskaart 3e zondag van Pasen

Bijbelverskaart 2e zondag van Pasen

Bijbelverskaart Pasen

Kleurplaat heilige Dominicus Savio

Kleurplaat Jezus en de kinderen

Jezus zegt: Volg Mij!

Bijbelverskaart Palmzondag

Bijbelverskaart 5e zondag van de Veertigdagentijd

Veertigdagentijd - Werkje

Biddend kind (met losse gebedskaartjes)

Bijbelverskaart 4e zondag van de Veertigdagentijd

Bijbelverskaart 3e Zondag vd Veertigdagentijd

Bijbelverskaart 2e Zondag vd Veertigdagentijd

Bijbelverskaart 1e Zondag vd Veertigdagentijd

Kleurplaat heilige Perpetua en heilige Felicitas

Kleurplaat heilige Polycarpus

Kleurplaat heilige Josephine Bakhita

Paastijd vlaggenslinger

Veertigdagentijd vlaggenslinger

Kleurplaat OLV van Lourdes

Kleurplaat OLV van Guadalupe

Kleurplaat heilige Gianna Beretta Molla

Kleurplaat St. Patrick

Kleurplaat heilige Filippus Neri

Kleurplaat heilige Johannes (Don) Bosco

Kleurplaat heilige Franciscus van Sales

H. Margaretha Maria (met verhaal)

H. Tarcisius (met verhaal)

Misdienaar aankleedpop

Doop van de Heer Bijbelverskaart

Openbaring van de Heer Bijbelverskaart

H. Familie Bijbelverskaart

Kerstmis Bijbelverskaart

Sint Franciscus en de wolf

Kleurplaat ontvangen van de H. Eucharistie

Adventskaars (voor thuis en kwd)

Kleurplaat bidden (meisje)

Kleurplaat bidden (jongen)

Kleurplaat Adventstijd

Allerheiligen

Puzzel met pit over wonderbare spijziging

Bijbelverskaart Johannes 15,4-5

Bijbelverskaart 1 Johannes 3,1

Wonderbare spijziging

Adventskalender Dankbaarheid

Bijbelverskaart Matteüs 25,31

Bijbelverskaart Matteüs 24, 42-44

Bijbelverskaart Mattheüs 22, 37-39

Bijbelverskaart Jesaja 45, 5

Memory spel

Mijn weg met Jezus (sacramenten)

Bijbelverskaart Psalm 23, 1-2

Bijbelverskaart Fil.4,6

Bijbelverskaart Fil. 2,5

Bijbelverskaart Psalm 145,18

Boekje Engelbewaarder

Kleurplaat Heilige Jozef

Kleurplaat ‘Maria Geboorte’

Bijbelverskaart Rom.14, 7-8

Bijbelverskaart Mt. 18,20

Bijbelverskaart Mt. 16, 24

Bijbelverskaart Mt. 16, 16

Bijbelverskaart Mt. 4,23

Bijbelverskaart Matteüs 14, 27

Bijbelverskaart Psalm 145,9

Bijbelverskaart Romeinen 8,28

Bijbelverskaart Mt. 10,39

Bijbelverskaart Mt. 13, 9

Bijbelverskaart Matteüs 11,28

Bijbelverskaart Mt.10,30-31

Bijbelverskaart Joh.6,51

Bijbelverskaart Ex. 34,6

Bijbelverskaart Joh. 3,16

Maria bezoekt Elisabet

Maria, bekleed met de zon

Kleurplaat Maria, onze moeder

Pinksternoveen vruchten

Paaskleurplaat

Niet meer ik, maar Christus (AW318)

Vragenboekje over de Kerk en haar leiders

Altijd bij je/jongen (AW312)

Altijd bij je/meisje (AW312)

Cirkel Jij hoort er ook bij! (AW335)

Wijze en dwaze man (huis op de rots, NT245)

Telefoon gebed (AW306)

Gelijkenis van de zaaier (NT247)

Kaart Israël (AW307)

Kleurplaat apostelen H. Petrus & H. Paulus

Bloemen God liefhebben (NT262)

Cirkel kerkelijk jaar (KM401)

Maria Onbevlekte Ontvangenis

Kleurboekje leven van Maria

Woord-pas puzzel Maria

Puzzel Wees Gegroet Maria

Drieluik Maria (KM407)

Kleurplaat Wees Gegroet Maria

Vogelnestje (NT255)

Zaadetend vogeltje (AW311)

Jezus is het ware Brood (NT234)

Cadeautje Gods Liefde voor jou (NT227)

Het Pinksterfeest gaat door! (VP674)

Petrus’ toespraak (Pinksteren / VP672)

Hemelvaart Jezus (VP663)

Apostelen bij Jezus’ Hemelvaart (VP664)

Biddende handen (AW304)

Pinkstercirkel (VP671)

Pinksteren: spreken in vreemde talen (VP673)

Jona en de vis (OT133)

Daniël en de leeuwenkuil (OT 131)

Tomas, zalig die niet zien en toch geloven! (VP662)

Kruis over kloof (AW309)

Alles is gereed in het Vaderhuis (AW347)

Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven! (NT224)

Jezus zegt: Ik ben de deur (NT246)

Kruisiging en opstanding (VP628)

De Pottenbakker, Jer 18, 6 (OT 130)

Mijn Heer is mijn Herder mobiel (OT 128)

Psalm 23 (OT 127)

ESTHER (OT 126)

Boekenlegger Lees je Bijbel (AW361)

Taferelen Goede week – Pasen (VP621)

Jezus’ kruisiging op Golgotha (VP642)

Paasei (VP642)

Goede week – Pasen (VP623)

Opwekking Lazarus (NT223)

Paastriduum (VP622)

Waar twee of drie in mijn Naam… (AW343)

Gebedenboekje (AW344)

Genezing van de blinde (NT258)

Brailleschrift Bartimeus (NT257)

Jezus en de Samaritaanse vrouw (NT249)

Verheerlijking op de berg (NT236)

Sint Willibrord (KM418)

Wees niet bang (AW326)

Kruis (inkleuren)

De knecht van Elise is niet meer bang (OT125)

God geneest Naäman (OT124)

Salomo’s bede om wijsheid (OT123)

De kroon van David (OT122)

Schepping opzetwerkje (OT102)

Kijkdoos Schepping (OT103)

Paradijs – Zondeval – verlossing (OT104)

Ark van Noach met dieren (OT105)

Abraham (OT106)

Jacob en de engelenladder (OT107)

Jozef in de put (OT108)

Jozef in Egypte (OT109)

Pascha (OT110)

OT 111 Manna

Tien Geboden

Het verhaal van Mozes (OT113)

Ark van het Verbond (OT114)

De muren van Jericho (OT116)

Ruth (OT117)

Hanna en Samuël (OT118)

Roeping Samuël (OT119)

Harp van David (OT120)

Zalving David (OT121)

Kleurplaat Kom, Heer Jezus, kom

Drie wijzen brengen geschenken

Sint Maarten lampion

Kennismaking – Kaars

Kennismaking – Schaap 1

Kennismaking – Schaap 2

Kennismaking – blad

Kennismaking – Quiz

Puzzel schepping

Schepping – Kleurplaat

Schepping – Puzzel

Cirkel Schepping (OT 101)

Jezus en de kinderen (puzzel/kleurplaat)

Puzzel Jezus zegent de kinderen

Je bent een parel in Gods Hand

Puzzel wat hoort bij H.Doopsel

Puzzel Doopsel

Doop Jezus door Johannes

Boekenlegger Gods Woord

Puzzel geschenk van de Bijbel

Barmhartige Samaritaan

Barmhartige Samaritaan

Werkje - Help Zacheüs uit de boom

Help Zacheüs uit de boom

Puzzel geschenk van de vriendschap

Puzzel & vragen vriendschap

Vriendenkroon

Puzzel - De verloren zoon

Puzzel - De verloren zoon - eenvoudig

Kleur-vouwplaat Barmhartige Vader

Puzzel geschenk van de vergeving

Zondeval – verlossing (zoekplaat)

Puzzel geschenk van de vrede

Biechtgesprekje kind

Duif vrede

Jezus geeft nieuw leven

Puzzel Jezus is het Leven

Dochtertje van Jairus

Woordzoeker geschenken

Werkje Laatste Avondmaal

Laatste avondmaal

Puzzel Jezus is Gods Grootste geschenk

Kleurplaat Jezus in ons midden

Kleurplaat - Jezus in ons midden

Emmausgangers

Emmausgangers puzzel

Puzzel Jezus blijft bij jou

Quiz afsluiting

Bezoek kerk – Speurtocht

Puzzel oefenbijeenkomst

Mijn zelfgemaakte misboekje

Mijn zelfgemaakte misboekje

Puzzel slot

Veertigdagentijd kalender (zonder data)

Heiligenboekje Moeder Teresa

Kleurboekje Bernadette van Lourdes

H. Doopsel

Boete & Verzoening

H. Eucharistie

H. Vormsel

Wijding

Huwelijk

Ziekenzalving

Adventsaftelwerkje

Adventsaftelwerkje

H. Elisabeth

Heiligenboekje H. Elisabeth

Werkje - Vlinder, vertel het aan de mensen

Vlinder, vertel het aan de mensen

Adventswerkje Klok

Adventskalender - klok

Kerst-raamdecoratie

Kerst-raamdecoratie 1

Puzzel - De verloren zoon

Puzzel - De verloren zoon - moeilijk

Werkje - Maak het stil

Deurhanger - Maak het stil in je hart

Werkje - Druiventros

Druiventros

Werkje - Pinksterraam

Pinksterraam

Paulus en Saulus (NT263)

Paulus en Saulus

Uit je hoofd leer spel

Werkje - Jezus bij het meer van Tiberias

Jezus bij het meer van Tiberias

Kleurplaat Sint Hubertus

Kleurplaat Sint Hubertus

jaarcirkel

Kerkelijk jaar

Werkje - Ongelovige Thomas

Ongelovige Tomas

Mobile - brood des levens

Mobile - brood des levens

Knutselwerkje boekje Zacheüs

Boekje Zacheüs

Kerst-raamdecoratie

Kerst-raamdecoratie 2

Week van het Leven - werkje

Kindje in de moederschoot - werkje

Knutselwerkje Drie-eenheid

Drie-eenheid

Werkje Kruisje op heuveltje

Kruisje op heuveltje

Driekoningen kroon. (AK585)

Driekoningen kroon

Molentje Pinksteren

Molentje Pinksteren

Werkje Mozes en het branden braambos

Mozes en het brandende braambos

Driekoningen ster (ak584)

Driekoningen ster

Biddende handen van Jezus

ak576

Maria bezoekt Elisabet

Knutselwerkje over de ongelovige Thomas

De ongelovige Thomas

Driekoningen lampionnetje (AK583)

Driekoningen lampionnetje

Hartje Heb God lief en je naaste als jezelf

Hartje Heb God lief en je naaste als jezelf

Diorama Pasen

Diorama Pasen

Masker lammetje

Masker lammetje

Kruis Goede Week en Pasen (VP600)

Kruis Goede Week en Pasen

Kerstschilderij (AK582)

Kerstschilderij

Vlinder - Jezus geeft nieuw leven!

Vlinder - Jezus geeft nieuw leven!

Vastenkalender

Op weg naar Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan

De Heer is waarlijk opgestaan

Johannes preekt - werkje

Johannes preekt

Werkje - Open graf

Golgotha en open graf

Spiraalkalender met kruis

Werkje - Open graf

Open graf

Adventskalender schuiflineaal

Goud, mirre en wierook

Goud, mirre en wierook

Scheurkalender 40-dagentijd

Werkje Intocht (VP610)

Intocht

Markt in de tempel

Adventskaarsjes

Adventskaarsjes

Kerstmis kijkdoos. (AK523)

Kerstmis kijkdoos

Keuzespel

Veertigdagentijdwerkje Luister (VP686)

Luister

Kerstlampionnetje

Kerstlampionnetje

Puzzelwerkje - 12-jarige Jezus (nt201)

12-jarige Jezus

Jezus op de berg Tabor

Wat kies ik?

Maria Boodschap

Bijbelboekenkast

Werkje Intocht (VP613)

Intocht

Lazarus

Kerstnoveen

Kerstnoveen

Uitnodiging (VP619)

Uitnodiging

Kerstkleurplaat

Kerstkleurplaat

Adventsklok - weest waakzaam (AK506)

Adventsklok - weest waakzaam

Cache pot

Kerststal om op te zetten

Hoogfeest H. Drie-eenheid - werkje

Drie-eenheid

Werkje

Kerstlantaarn

Kerstpuzzel

Kerstpuzzel

Adventskalender - recht

aw372

Vredesduif

Kerstboomstal

Kerstboomstal

Stalletje om op te zetten

ak502

Kandelaar met symbolen

Gebedskubus

Adventskalender - krans

Wiegje Jezus is geboren

Houd van elkaar, zoals ik van jullie heb gehouden

Cirkel Jezus Immanuel

Cirkel Jezus Immanuel

ak549

Hangertje engel

aw366

Trekpop - Hij is nabij

aw348

Parel in Gods hand

Kaarsenkroon

Kaarsenkroon

Kameel-lantaarntje

Kameel-lantaarntje

aw341

De deur staat open

aw313

Cirkel jongen - Ik ben altijd bij je

Kerstkleurplaat

Kerstkleurplaat kindjes

aw312

Cirkel meisje - Ik ben altijd bij je

aw305

Kandelaar met vijf kaarsen

aw300

Maak het stil - Biddend kind