Tot drie keer toe is er een engel die Jozef in een droom zegt wat hij moet doen. Steeds opnieuw gehoorzaamt Jozef en doet hij wat God vraagt.