Gezinscatechese

De ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. De geloofsopvoeding begint eigenlijk al vanaf de moederschoot. Vanaf het moment dat ouders weten dat ze een kindje verwachten, kunnen ze er al voor bidden. Het gezin als huiskerk is bij uitstek de plaats waar kinderen spelenderwijs, in het dagelijks leven Jezus beter kunnen leren kennen door het voorbeeld en voorleven van hun ouders. Kleine gebaren van liefde, gebed en luisteren naar Gods woord brengen alle gezinsleden dichter tot God en elkaar. Het is voor gezinnen een verrijking als ze in hun geloofsopvoeding steun vinden in de parochie, bij andere gezinnen en/of op andere manieren.

Goede Herder catechese

De Catechese van de Goede Herder is een internationaal verbreide methode van christelijk onderwijs. Centraal in de methode staat Jezus Christus, de Goede Herder uit de Bijbelse parabel.De methode verbindt op een heel sterke wijze liturgie en catechese. Er wordt veel gewerkt met materialen, symboliek en zelfwerkzaamheid van de kinderen in stilte. Degenen die de Goede Herder catechese geven, ontvangen daarvoor een intensieve training.

Kisi clubs

Kisikids is van oorsprong een groep kinderen (God’s singing kids) die samen musicals instuderen en uitvoeren om zo Gods liefde te beleven en ervan te getuigen. De eerste groep Kisikids is ontstaan in Oostenrijk begin jaren ’90. Bij het 20 jarig jubileum van Samuel advies in 2007 hebben de eerste opvoeringen van de musical de Barmhartige Vader in Nederland plaatsgevonden. Daarbij zijn Nederlandse kinderen geholpen door Oostenrijkse Kisikids. Dit heeft in 2008 geleid tot de oprichting van de Nederlandse tak van de Kisikids.

Het Licht op ons pad

Het Licht op ons pad is een uitgebreide methode voor doorlopende parochiecatechese van 4  tot 18 jaar. Het is een drie-jarige cyclus die per leeftijdscategorie aangeboden wordt. De inhoud kan aangeboden worden in 16 bijeenkomsten per jaar.

Er zijn mooi uitgevoerde werkboeken voor de kinderen en overzichtelijke handleidingen voor de catechisten.