Doelstelling

  • Samuel Advies voor geloofsgroei wil dienstbaar zijn in de Rooms Katholieke kerk aan iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt.
  • Samuel Advies wil hen ondersteunen en inspireren bij de begeleiding van kinderen, tieners en jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn.
  • Samuel Advies stelt in alles Jezus Christus centraal.

Samuel Advies voor geloofsgroei biedt

  • Informatie en persoonlijk advies voor jeugdwerkers, ouders, onderwijsgevenden, priesters, diakens…
  • Een katholieke Boek- en Infowinkel in Oisterwijk
  • Kinderbijbels en andere goede materialen voor de catechese, kinderwoorddienst, sacramentenvoorbereiding, voor de advent en de kersttijd en de veertigdagen- en paastijd
  • Vorming en Coaching voor jeugdwerkers door het hele land (al sinds 1991)
  • Spreekbeurten over geloofsopvoeding en aanverwante onderwerpen

Giften, legaten en betalingen

Stichting Samuel
Bank nr. NL07ABNA 0478 9649 00

Samuel Advies is juridisch een stichting, een non-profit organisatie die grotendeels van giften afhankelijk is. Jouw gift geeft Samuel Advies nieuwe mogelijkheden.
Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen; de belastingdienst heeft Samuel Advies aangemerkt als ANBI (RSIN nr. 812166681). Download hier onze ANBI-gegevens.

BTW nr. NL 8121.66.681.B01
KvK nr. 41049881