'Een woord is genoeg' - Wim Hakvoort

een woord noten

'Luister luister' - Wim Hakvoort

luister noten

'De minste plaats' - Wim Hakvoort

'Sacramentsfeest' en 'Laatste Avondmaal'

sacramentsfeest noten

'Gabriël' - Wim Hakvoort

'Sta op' - Wim Hakvoort

'Ik volg u Heer' - Wim Hakvoort

ik volg u heer-noten

'Hij heeft alles welgedaan' - Wim Hakvoort

welgedaan noten 2

'Adventslied' - Wim Hakvoort

'Adventskaarsjes' - Wim Hakvoort

'Wees gegroet' - Wim Hakvoort

wees gegroet - noten

'Het leven van Maria' - Wim Hakvoort