Advent & Kerst

De Adventstijd (en begin van het nieuwe kerkelijke jaar Abegint op de eerste zondag van de advent op 1 december 2019 en duurt tot aan Kerstavond.

De Kersttijd begint in de liturgie met de eerste vigiliemis op de vooravond van 25 december en wordt afgesloten met het feest van de Doop van de Heer.

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd begint op aswoensdag 6 maart 2019. Deze periode van veertig dagen duurt tot Pasen. Bij het tellen van de veertig dagen worden de zondagen niet meegerekend. Het hoogfeest van Pasen vieren we dit jaar op zondag 21 april 2019 en dat is tevens het begin van de Paastijd.

Pasen en Pinksteren

De periode tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de Paastijd genoemd. Het is een tijd van 50 dagen vanaf het hoogfeest van Pasen en eindigt met het Pinksterfeest.

Tijd door het jaar

De Advent begint dit jaar op zondag 1 december 2019 en daarmee begint dan het liturgische jaar A.  Op zondag 24 november 2019 sluiten we het huidige liturgische jaar C af met het Feest van Christus Koning.

De zondag na Pinksteren vieren we het Feest van de H.Drie-eenheid en de zondag daarna Feest H.Sacrament. Daarna is het een lange, groene tijd van gewone zondagen tot eind november.

Onderstaande cirkel van de indeling van het kerkelijk jaar maakt een en ander inzichtelijk. (klik op de illustratie voor de PDF)