Overzicht kerkelijke jaar

Het liturgisch of kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de Advent en eindigt met het Hoogfeest van Christus Koning.

data zondagsevangelien in het liturgisch jaar A  (nov 2019 – nov 2020)

Advent en Kersttijd

De Advent begint dit jaar op 1 december 2019 en daarmee begint het liturgisch jaar A. Letterlijk betekent Advent: ‘God komt naar ons toe’. De Advent bestaat uit vier zondagen tot aan Kerstmis. Hierna gaan we de Kersttijd in. De Kersttijd sluiten we af met de ‘Doop van de Heer’ op 12 januari 2020.

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd begint op aswoensdag 26 februari 2020. Deze periode van veertig dagen duurt tot Pasen. Bij het tellen van de veertig dagen worden de zondagen niet meegerekend. Het hoogfeest van Pasen vieren we dit jaar op zondag 12 april 2020 en dat is tevens het begin van de Paastijd die vijftig dagen duurt.

Pasen en Pinksteren

De periode tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de Paastijd genoemd. Het is een tijd van 50 dagen vanaf het hoogfeest van Pasen en eindigt met het Pinksterfeest.

Tijd door het jaar

De Advent begint dit jaar op zondag 1 december 2019 en daarmee begint dan het liturgische jaar A.  Op zondag 22 november 2020 sluiten we het huidige liturgische jaar A af met het Feest van Christus Koning.

De zondag na Pinksteren vieren we het Feest van de H.Drie-eenheid en de zondag daarna Feest H.Sacrament. Daarna is het een lange, groene tijd van gewone zondagen tot eind november.

Onderstaande cirkel van de indeling van het kerkelijk jaar maakt een en ander inzichtelijk. (klik op de illustratie voor de PDF)