Overzicht kerkelijke jaar

Het liturgisch of kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de Advent en eindigt met het Hoogfeest van Christus Koning.

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit heeft een mooie poster ontworpen van het kerkelijk jaar.

Kijk en bestel hier.

Jaar A: overzicht data zondagsevangeliën in het liturgisch jaar A (nov. 2022 – nov. 2023).

DATA ZONDAGSEVANGELIEN IN HET LITURGISCHE JAAR B (december 2023 – november 2024)

Advent en Kersttijd

De Advent begint in november en daarmee begint het nieuwe liturgische jaar A, B of C. Letterlijk betekent Advent: ‘God komt naar ons toe’. De Advent bestaat uit vier zondagen tot aan Kerstmis. Hierna gaan we de Kersttijd in. De Kersttijd sluiten we af met de ‘Doop van de Heer’.

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd begint op aswoensdag en duurt tot de Paaswake (de avond vóór Pasen). Bij het tellen van de veertig dagen worden de zondagen niet meegerekend.

VAN PALMZONDAG TOT PAASZATERDAG

Op de pagina’s ‘De Goede week vieren’ vind je een schat aan informatie en ideeën voor het beleven van de Goede week in de kerk en thuis als gezin.

Hoogfeest van Pasen

Op de pagina ‘Pasen vieren’  vind je allerlei ideeën om deze bijzondere dagen samen als gezin of in de parochie te vieren.

Paastijd – Hemelvaart en Pinksteren

De periode tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de Paastijd genoemd. Het is een tijd van 50 dagen vanaf het hoogfeest van Pasen en eindigt met het Pinksterfeest.

Tijd door het jaar

Tussen de Kersttijd en de Veertigdagentijd is volgen we de ‘Tijd door het jaar’ – gewone zondagen met de liturgische kleur groen.

Na de paastijd, op de zondag na Pinksteren vieren we het Feest van de H. Drie-eenheid en de zondag daarna Feest H. Sacrament. Daarna is het een lange, groene tijd van gewone zondagen tot eind november.

Onderstaande cirkel van de indeling van het kerkelijk jaar maakt een en ander inzichtelijk. (klik op de illustratie voor de PDF)