Adventsster

Hang op de eerste zondag van Advent een Adventsster voor het raam. Zo laat je niet alleen in je gezin maar ook aan iedereen die voorbij gaat zien dat je in verwachting bent van de geboorte van Jezus.

Adventstafel

Bereid je samen voor door thuis een Adventstafel te maken. Betrek je kinderen hierbij. Vraag je kinderen om in huis dingen te verzamelen waarvan zij vinden dat ze bij Advent horen. Praat met elkaar over wat ze uitgekozen hebben en bepaal samen of het geschikt is voor de Adventstafel. Zo maak je de Adventstafel écht van jullie samen.

Adventskalender

Gebruik een Adventskalender die aansluit bij jou gezin. Bij Samuel zijn elk jaar verschillende Adventskalenders te koop voor verschillende leeftijden. Maak elke dag een vakje van de Adventskalender open en sta samen stil bij de Bijbelteksten, vragen of opdrachtjes die tevoorschijn komen.

‘Jesse tree’ / ‘boom van Jesse’

Een manier om toe te leven naar Kerst is om chronologisch door de bijbelverhalen te gaan, op die manier ontdek je dat alles toewerkt naar de komst van Jezus.
Thuisgeloven.nl heeft een mooie adventsproject gemaakt a.d.h.v. de traditie “Jesse tree (Boom van Jesse)”. Het project vind je hier.

Adventskrans

Gebruik een Adventskrans en steek elke dag één of meerdere kaarsen aan op het moment dat je met het gezin bij elkaar bent. Bijvoorbeeld tijdens of na het eten. Een Adventskrans kun je kopen, maar ook met elkaar maken.

Kerstboom en kerststal

Zet thuis een kerststal bij de kerstboom. Laat kinderen spelenderwijs kennis maken met het Kerstverhaal. Zet bijvoorbeeld elke dag tot aan Kerstmis één figuurtje in de stal. Praat met elkaar over welke rol dit figuurtje heeft in het Kerstverhaal. Wat maakt hem of haar belangrijk? Leg op Kerstavond het kindje Jezus in de stal. De kerststal is nu compleet.

Kerstbord maken

Maak samen je eigen kerstbord met het kersttafereel. Je vindt de beschrijving hier.