Sycamore - catechese voor volwassenen

20 films over allerlei geloofsthema’s en waarom het geloof relevant is voor ons leven nu. De films zijn van hoge kwaliteit, pakkend, uitdagend en toegankelijk, ook voor degenen met weinig of geen religieuze achtergrond. Ze verkennen de rijkdom van de christelijke Traditie vanuit een katholiek perspectief en verbinden de christelijke boodschap met zowel het alledaagse leven als het kerkelijk-sacramentele leven.

Uitleg Sacramenten

SACRAMENT VAN HET DOOPSEL
Waarom laten mensen zichzelf of hun kinderen dopen? Hoe ziet een doopviering eruit? Wat is erfzonde? Gaan alle gedoopte mensen naar de hemel? www.bewustkatholiek.nl

DE EUCHARISTIE
Waarom gaan mensen op zondag naar de mis? Hoe kan ik Christus ontmoeten in een eucharistie viering? Wordt dat stukje brood écht het lichaam van Christus? Wie mogen de communie ontvangen? www.bewustkatholiek.nl

UITLEG VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE VOOR KINDEREN, Nederlands ingesproken (Samuel Advies)

SACRAMENT VAN HET VORMSEL
Wat is het vormsel? Welke opdracht krijg ik mee als ik gevormd ben? Wat kan de Heilige Geest voor mij betekenen? Zie je verschil bij iemand voor dat hij gevormd is, en erna?  www.bewustkatholiek.nl

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING
Waarom zou je gaan biechten? Deze vraag staat centraal in dit filmpje over het sacrament van Boete en Verzoening. www.bewustkatholiek.nl
Dit boekje over het sacrament van Boete en Verzoening kun je gratis downloaden

HOE KUN JE BIECHTEN?
Dit korte filmpje laat zien wat erbij komt kijken. (Samuel Advies)
Bij het catecheseproject ‘Licht op ons pad’ vind je onder code 2267 een pdf met de gebeden.
Dit boekje over biechten kun je gratis downloaden.

HET HUWELIJK
Waarom zou ik voor de Kerk trouwen? Wat is het verschil tussen het kerkelijk en het burgerlijk huwelijk? Welke tips heeft paus Franciscus voor een goed huwelijk? www.bewustkatholiek.nl

DE ZIEKENZALVING
Wat is de ziekenzalving? Wanneer kun je het ontvangen? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de ziekenzalving. www.bewustkatholiek.nl

GEROEPEN TOT PRIESTERSCHAP
Negen vragen aan zeven mannen over hoe zij ertoe komen om priester te worden.

Doop van Jezus. Korte filmtrailer Nederlands ingesproken van de Doop van Jezus door Johannes. Geschikt voor alle leeftijden, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van (niet pas-geboren) kinderen op het heilig sacrament van het Doopsel

“Een teken van verbond”: liedje over het H. Doopsel van Antoine Houben, waarbij de tekst ook vermeldt wat het betekent om gedoopt te worden. Meer liedjes van Antoine Houben kun je HIER vinden.

Verhalen uit het Oude Testament

Animatie van het scheppingsverhaal uit de Bijbel tot en met Kain en Abel, Nederlands ingesproken.

Animatiefilm over Mozes. Nederlands ondertiteld. Geschikt voor lager onderwijs, parochie en gezin om de verhalen rond Mozes te leren kennen.

In drie minuten door de Bijbel, een kort (beperkt maar toch krachtig) overzicht van God en de mensen, voorzien van animaties, Nederlandse ondertiteling

Salomo bouwt een tempel voor God. Verteld voor jonge kinderen.Zie ook het filmpje “Salomo”. Geschikt voor thuis, op school of in de kinderkerk.

Koning Salomo 4-6. Een wijs besluit van koning Salomo, animatie voor kinderen van 4-6 jaar

De wet van Mozes.
Leuke animatie voor 4-6 jaar over de 10 geboden die God aan Mozes geeft. Nederlands ingesproken, dus ook te volgen voor de kleinere toeschouwers.

Veel kinderen die hun Eerste H. Communie doen kennen het verhaal van Mozes nog niet. De meeste films duren erg lang. Hier een verkorte versie Nederlands ingesproken, toegespitst op de communie.

Mozes stenen tafel. God heeft vanuit zijn liefde voor mensen leefregels gegeven, wat tot heil van ieder wil zijn. Een goed onderwerp van gesprek in deze tijd waar mensen zelf wetten maken om rechtvaardig en vrij te kunnen leven … met een onbevredigend resultaat.

God is begaan met iedereen en is altijd bereid te vergeven, dat leren we uit het verhaal van Jona.
Animatie van het Bijbelboek met Nederlandse ondertiteling voor parochiecatechese en basisonderwijs, of gewoon in het gezin.

Verhalen uit het Nieuwe Testament

Geboorte van Jezus
Vertelling van het kerstverhaal met illustraties van de kijkbijbel voor de allerkleinste.

Vijf broden en twee vissen.
De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, verteld voor jonge kinderen

Het verhaal van Zacheus, Nederlands gesproken.

Jezus Verrezen.
De komst van Maria en Petrus bij het lege graf, een indrukwekkende scene, naar het Johannes evangelie, Nederlands ondertiteld

De dagen rond Pasen verteld voor jonge kinderen met mooie illistraties uit “Mijn kleine Paasboekje” van Christine Goodings en Claudine Gevry.

“Op weg naar Pasen” film van 18 minuten voor kinderen over de Goede Week en Pasen, met beelden van kruiswegstaties. Het verhaal wordt in het Nederlands verteld.
gemaakt door Samuel Advies

Diverse filmpjes

Uitleg van het begrip “profeet”
Voor tieners, jongeren, belangstellenden.

Sint Nicolaas
De legende van sint nicolaas, animatie voor jonge kinderen. Bron: Chanson de la légende de saint Nicolas, Vertelling in het Nederlands

Namen voor God.
Ieder mens heeft een eigen beeld van God. We gebruiken veel verschillende namen als we over Hem praten. Welke naam spreekt jou aan? en waar zou die naam aan ontleend zijn? Deze korte film koppelt enkele namen aan hun herkomst in de Bijbel.

Kom aan boord. Wie je ook bent, iedereen is welkom bij Jezus. Hij houdt van iedereen. Misschien nog het meest van de arme en verstoten mensen. Kom aan boord is een liedje van Marcel en Lydia Zimmer

Verleiding in de woestijn.
De duivel probeert Jezus te verleiden. Iedereen komt verleidingen tegen in het leven. Welke keuze maak jij? die vraag stelt deze korte film. Geschikt voor onderwijs, catechese of Bijbelavonden. Vanaf 12 jaar. Nederlandse ondertiteling.

Barmhartigheid. Doe jij ook werken van barmhartigheid? 1-2-3-tje: 1. Start de film 2. Schrijf op welke werken je ziet 3. Denk na / bespreek welke jij ook zou kunnen doen.

Afspraken filmpje. Kinderen mogen weten afspraak is afspraak. Dit filmpje is bedoeld als inleiding van een gesprek over dit thema. Het eindigt met de zaligsprekingen van Jezus, een afspraak van Hem met ons, waar Hij zich aan houdt.

Wat is het meest logisch evolutie of schepping? Een heldere uitleg met wetenschappelijke informatie voor tieners en ouder, voor op school, in de parochie of gewoon voor jezelf.

Vruchten van de Geest. Ben je ongelukkig en weet je met jezelf geen raad? Iedereen kan veranderen. Korte impulsfilm. Geschikt voor tieners en jongeren, bv. als inleiding voor gesprekken met jongeren in onderwijs, parochies, of gezin.

Durf te kiezen voor Jezus, een aanmoediging mooi in beeld gebracht door Niels Rook, voor iedereen die nog twijfelt. Zeer geschikt voor bespreking met vormelingen.

Het leven van de heilige Bernadette deel 1

het leven van de heilige Bernadette met mooie glas-in-lood beelden

Het leven van de heilige Bernadette deel 2

Het leven van de heilige Bernadette van Lourdes met mooie glas-in-lood beelden