Bijzonder Communieproject

Liturgie brengt mensen (groot en klein) binnen in het leven van Christus en zijn aanwezigheid in Woord en Sacrament. Catechese bereidt voor en legt uit wat er in de liturgie gevierd wordt. Het is belangrijk om de onlosmakelijke band tussen catechese en liturgie te herontdekken.

God geeft ons dagelijks allerlei geschenken en zijn grootste geschenk is Jezus in de H.Eucharistie. Gods Grootste Geschenk is een interactief en intensief communieproject dat de kinderen en hun gezinnen meeneemt langs de hoogtepunten van het kerkelijke jaar. Dit communieproject is zo opgezet dat iedere bijeenkomst met de kinderen gevolgd wordt door een viering met het hele gezin en de geloofsgemeenschap (dit kan een gezinsviering of een gewone zondagse viering zijn). Ook worden de ouders er op allerlei manieren actief bij betrokken (via het ouderkwartiertje, ouderbladen en het inzetten van ouderhulp bij iedere bijeenkomst). De kinderen leren niet alleen over Jezus maar ze worden steeds opnieuw uitgenodigd om hun leven samen met Jezus te gaan beleven.

Kinder- en ouderbijeenkomsten

Via deze link vind je het overzicht van de bijeenkomsten met de thema’s en suggesties voor het ouderkwartier. Via deze link vind je verschillende bijpassende knutselwerkjes en puzzelbladen.

Waaruit bestaat het communieproject Gods Grootste Geschenk?

 1. Ouder & kind werkboek (losbladig of ingebonden te bestellen)
  In het ouder & kind werkboek wordt steeds een herkenbare koppeling gemaakt tussen datgene wat het kind in het dagelijkse leven thuis, op school en in de omgeving meemaakt en wat God ons via zijn Woord vertelt. De teksten zijn zo geschreven en opgemaakt dat een kind uit groep 4 het zelf kan lezen. Er staan veel illustraties bij waarvan het grootste gedeelte full-color.
 2. Handleiding voor de begeleiders (via deze link te bestellen)
  In de handleiding zijn per bijeenkomst de volgende onderdelen uitgewerkt: Doel­stellingen van deze bijeenkomst, start­activiteit, samen in de kring, Bijbel­verhaal, zingen, samen bidden, verwerkings­mogelijk­heden, afsluiting, suggesties voor de (eucharistie)viering.
 3. Ouderbladen om na iedere bijeenkomst mee te geven (via deze link digitaal beschikbaar om zelf te printen)
 4. Digitale bestanden, knutselwerkjes en aanvullingen:
  Ouderavond over gebed (DOC)

  Powerpoints voor ouderavonden (ZIP)
  DVD voor ouderavond over de H.Eucharistie
  Partituur Communnieliedjes naam en feest
  VoorbeeldCommuniemis (Word)
  Invulbladen uit de handleiding
  Noveen (om uit te printen en de kinderen mee te geven om de laatste negen dagen voor het Communiefeest thuis te bidden en een Bijbelverhaal te lezen).

Tussen de knutselwerkjes op onze website staat ook een categorie: ‘Knutselwerkjes Gods Grootste Geschenk

 

Klik hier voor het bestellen van de handleiding en werkboeken voor dit project