Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn dat wij de tieners na het Vormsel bij de kerk willen houden. Zij zijn kostbaar voor God en Hij wil ze graag ontmoeten op hun niveau. Tegelijk willen tieners best weten wat God wil en aan hen vraagt. Ze zijn op deze leeftijd heftig bezig om zichzelf een identiteit aan te meten en richting te geven aan hun leven. Daarbij hebben ze veel aandacht voor hun leeftijdsgenoten en de normen en waarden die daar belangrijk worden gevonden. De beeldvorming onder hen wordt sterk beïnvloed door de media. Juist in deze leeftijdsfase is het aanreiken en verdiepen van de relatie met Christus belangrijk. Hij wil betrokken zijn in hun levens en wil dat zij gelukkige tieners zijn/worden om wie zij werkelijk zijn.De vorming en begeleiding van tieners in het geloof is niet gemakkelijk, maar juist een hele uitdaging. Tienerkwartier biedt hierbij een goede handreiking.

Tienerkwartier is een methode om met tieners Gods Woord te onderzoeken en te vieren. Niemand laat zich iets gezeggen. Ieder gaat zelf kijken wat er geschreven staat en wisselt hierover van gedachten met leeftijdsgenoten. Zij doen dit niet naar willekeur. Het project reikt vragen aan volgens het uitgekiend principe ‘Hoofd-Hart-Handen’ Dit houdt in: Observatie – interpretatie en toepassing. Kort gezegd: Wat staat er? Hoe denk jij erover? Wat ga je ermee doen? In deze lichtvoetige werkwijze kan de Geest van God zijn werk doen. Hierom wordt altijd eerst met een gebed gevraagd.

Liturgisch rooster

Tienerkwartier volgt het liturgisch rooster. De map is compleet en bevat alle zondagsevangeliën van de jaren A, B en C. Het dient als tienerwoorddienst, waarbij tieners tijdens de Liturgie van het Woord (het eerste deel van de eucharistieviering tijdens de lezingen en de preek) in een nevenruimte (liefst zo dicht mogelijk bij de liturgische ruimte) op eigen niveau het Woord tot zich nemen. Deze situatie is vergelijkbaar met de kinderwoorddienst voor jonge kinderen, waarvoor Samuel al de succesvolle reeks “Met kinderen het Woord vieren” heeft uitgebracht. Toch zijn er verschillen. De bronteksten zijn in het Tienerkwartier dezelfde als in de kerk die dag gelezen worden. Geen kinderverhalen, geen kinderpraat, maar alles op maat.

Om dit te kunnen realiseren doet dit project geen extra zwaar beroep op de parochie. Het gaat uit van de voorzieningen die er vaak al zijn. In principe zijn er twee begeleiders nodig die elkaar kunnen steunen. Geweldige exegetische kennis is niet vereist. Maar het project geeft aan dat een goede voorbereiding door de begeleiding wel een voorwaarde is voor een goed geloofsgesprek met de tieners.

Achtergrondinformatie wordt summier verstrekt om vooral de eigen geest te laten werken en die van God. Buiten enkele wetenswaardigheden die nodig zijn voor een goede plaatsing van de kernboodschap geeft het Tienerkwartier ruimte aan de oefening. Wetenschappelijke verdieping kan ieder op eigen initiatief altijd vinden in de talrijke boeken die er zijn en op internet.

Aan het project zijn handige zoeklijsten op evangelie en op thema toegevoegd, waardoor Tienerkwartier ook heel bruikbaar is voor activiteiten buiten de zondagse vieringen, zoals navorming bij tienerclubs, Bijbelstudiegroepen voor jong gelovigen, of als vervolg op de (Youth) Alphacursus. Je kunt door de praktische lijsten gemakkelijk vinden welke lezing bij welk thema zou kunnen passen, of andersom.