De bedoeling van de kinderwoorddienst is dat de kinderen na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint)  samen naar een aparte ruimte  gaan. Het is mooi als een van de kinderen dan voorop loopt met het Evangelieboek voor kinderen om aan te geven dat ook de kinderen de Liturgie van het Woord gaan vieren, in verbondenheid met de volwassenen uit de kerk. Dit evangelieboek kun je ook begeleiden met kaarsen.

Evangelie van de zondag

Besteed tijdens de kinderwoorddienst vooral aandacht aan het evangelie van die zondag. Als gedoopten hebben de kinderen er recht op om Gods Woord te horen, hoe Hij ook tot hun harten spreekt. Zo kunnen zij als jonge leerlingen van Jezus groeien in hun geloof. Als er nog wat tijd over is na het vertellen van het evangelie, kun je dat invullen met een verwerking in de vorm van een gesprek, een quiz, een knutselwerkje of een puzzelblad. Kinderwoorddienst is een hulpmiddel om meer gezinnen met kinderen bij de zondagse Eucharistievieringen te betrekken. Daarom is het belangrijk dat de kinderwoorddienst bij voorkeur iedere week plaatsvindt. De praktijk leert dat er meer kinderen trouw komen bij een wekelijkse kinderwoorddienst.

Door het afsluiten van een abonnement op het liturgisch jaar A, jaar B, jaar C krijg je toegang tot veel extra verdiepende informatie per zondag. Je krijgt een uitgebreide uitleg bij ieder zondagsevangelie, allerlei bruikbare suggesties voor bijpassende liederen, verwijzingen naar extra verwerkingsmateriaal en ideeën voor de kinderwoorddienst. De abonnementen zijn de vernieuwde versie van de eerdere gedrukte handboeken ‘Met kinderen het woord vieren’.

Abonnementen op extra informatie per zondag in jaar A, B en C

De beleving en viering van het kerkelijk jaar biedt ons de kans om het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus beter te leren kennen. Iedere zondag lezen we uit een van de evangelies over de persoon en het leven van Jezus. In de digitale bestanden staan de zondagsevangelies (en andere lezingen), die in alle katholieke kerken over de hele wereld zondag na zondag worden gelezen. Ieder zondagsevangelie staat in iets vereenvoudigde taal. Bewust is ervoor gekozen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke evangelietekst te blijven.

De betekenis en de kernboodschap van het evangelie zijn voor de leiding uitgelegd opdat zij het zelf beter aan kinderen kunnen overbrengen. Bij iedere zondag staat een spiegelverhaal als inleiding op het evangelie. Suggesties voor bijbehorende liedjes, verwerkingsmogelijkheden en voorbeden zijn ook opgenomen.

Deze abonnementen zijn een ideaal en onmisbaar als hulpmiddel voor allen die kinderen willen helpen het Woord van God in de  Kerk mee te vieren.

Er zijn in onze Kerk drie liturgische jaren A, B en C. In jaar A lezen we voornamelijk uit het Matteüs evangelie, in jaar B uit het Marcus evangelie en in jaar C uit het Lucas evangelie. Het evangelie van Johannes is verdeeld over de drie jaren. De eerste en tweede lezingen zijn meestal daarbij uitgekozen.
Het liturgisch- of kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de Advent en eindigt op de zaterdag na het feest van Christus Koning. Voor ieder liturgisch jaar is er een apart abonnement.