De bedoeling van de kinderwoorddienst is dat de kinderen na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint)  samen naar een aparte ruimte  gaan. Het is mooi als een van de kinderen dan voorop loopt met het Evangelieboek voor kinderen om aan te geven dat ook de kinderen de Liturgie van het Woord gaan vieren, in verbondenheid met de volwassenen uit de kerk. Dit evangelieboek kun je ook begeleiden met kaarsen.

Evangelie van de zondag

Besteed tijdens de kinderwoorddienst vooral aandacht aan het evangelie van die zondag. Als gedoopten hebben de kinderen er recht op om Gods Woord te horen, hoe Hij ook tot hun harten spreekt. Zo kunnen zij als jonge leerlingen van Jezus groeien in hun geloof. Als er nog wat tijd over is na het vertellen van het evangelie, kun je dat invullen met een verwerking in de vorm van een gesprek, een quiz, een knutselwerkje of een puzzelblad. Kinderwoorddienst is een hulpmiddel om meer gezinnen met kinderen bij de zondagse Eucharistievieringen te betrekken. Daarom is het belangrijk dat de kinderwoorddienst bij voorkeur iedere week plaatsvindt. De praktijk leert dat er meer kinderen trouw komen bij een wekelijkse kinderwoorddienst.

In de boeken ‘Met kinderen het Woord vieren’ vind je meer uitleg van de kinderwoorddienst en allerlei bruikbare suggesties bij ieder zondagsevangelie. Vanaf het liturgisch jaar A zijn we deze boeken aan het digitaliseren, deze is nu beschikbaar als abonnement.

Kijk ook bij Komende zondagen waar je iedere week informatie en materiaal zoals een vertelplaat, puzzel en knutselwerkje kunt vinden bij de zondagen van de komende weken. Op de pagina Het kerkelijk jaar vieren vind je extra informatie en tips ook voor gebruik tijdens de kinderwoorddienst.

Met kinderen het woord vieren voor jaar A, B en C

Handboeken voor ouders, gezinsviering, kinderwoorddienst en club met uitleg van de lezingen in de zondagsliturgie

De beleving en viering van het kerkelijk jaar biedt ons de kans om het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus beter te leren kennen. Iedere zondag lezen we uit een van de evangelies over de persoon en het leven van Jezus. In deze boeken staan de zondagsevangelies (en andere lezingen), die in alle katholieke kerken over de hele wereld zondag na zondag worden gelezen. In deze handboeken staat ieder zondagsevangelie in iets vereenvoudigde taal samen met een toepasselijke illustratie. Bewust is ervoor gekozen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke evangelietekst te blijven.

De betekenis en de kernboodschap van het evangelie zijn voor de leiding uitgelegd opdat zij het zelf beter aan kinderen kunnen overbrengen. Bij iedere zondag staat een spiegelverhaal als inleiding op het evangelie. Suggesties voor bijbehorende liedjes, verwerkingsmogelijkheden en voorbeden zijn ook opgenomen.

Deze handboeken zijn een ideaal en onmisbaar als hulpmiddel voor allen die kinderen willen helpen het Woord van God in de  Kerk mee te vieren. Er zijn in onze Kerk drie liturgische jaren A, B en C. In jaar A lezen we voornamelijk uit het Matteüs evangelie, in jaar B uit het Marcus evangelie en in jaar C uit het Lucas evangelie. Het evangelie van Johannes is verdeeld over de drie jaren. De eerste en tweede lezingen zijn meestal daarbij uitgekozen. Het liturgisch- of kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de Advent en eindigt op de zaterdag na het feest van Christus Koning. Voor ieder liturgisch jaar is er een apart handboek.