De bedoeling van de kinderwoorddienst is dat de kinderen na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint)  samen naar een aparte ruimte gaan. Het is mooi als een van de kinderen dan voorop loopt met het Evangelieboek voor kinderen om aan te geven dat ook de kinderen de Liturgie van het Woord gaan vieren, in verbondenheid met de volwassenen uit de kerk. Dit evangelieboek kun je ook begeleiden met kaarsen.

Besteed tijdens de kinderwoorddienst vooral aandacht aan het evangelie van die zondag. Als gedoopten hebben de kinderen er recht op om Gods Woord te horen, hoe Hij ook tot hun harten spreekt. Zo kunnen zij als jonge leerlingen van Jezus groeien in hun geloof. Iedere zondag lezen we uit een van de evangelies over de persoon en het leven van Jezus.

Als er nog wat tijd over is na het vertellen van het evangelie, kun je dat invullen met een verwerking in de vorm van een gesprek, een quiz, een knutselwerkje of een puzzelblad. Op de pagina ‘Komende zondagen‘ vind je voor elke zondag een verdiepende uitleg, een kleurplaat, knutselwerkje en puzzel/doordenkertje.

Kinderwoorddienst is een hulpmiddel om meer gezinnen met kinderen bij de zondagse Eucharistievieringen te betrekken. Daarom is het belangrijk dat de kinderwoorddienst bij voorkeur iedere week plaatsvindt. De praktijk leert dat er meer kinderen trouw komen bij een wekelijkse kinderwoorddienst.

Samuel Advies heeft een kort filmpje gemaakt met de uitleg van de eucharistieviering voor kinderen. Mooi om aan de kinderen te laten zien of als tip aan ouders mee te geven. Als hulpmiddel voor de kinderen om de heilige Mis in de kerk te kunnen volgen, zijn er ook diverse missaaltjes voor kinderen beschikbaar in de webwinkel. Of gebruik het ‘zelfgemaakte misboekje’ wat je zelf kunt printen.

De beleving en viering van het kerkelijk jaar biedt ons de kans om het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus beter te leren kennen. Iedere zondag lezen we uit een van de evangelies over de persoon en het leven van Jezus.

Er zijn in onze Kerk drie liturgische jaren A, B en C.  Het liturgisch- of kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de Advent en eindigt op de zaterdag na het feest van Christus Koning. In jaar A lezen we voornamelijk uit het Matteüs evangelie, in jaar B uit het Marcus evangelie en in jaar C uit het Lucas evangelie. Het evangelie van Johannes is verdeeld over de drie jaren. De eerste en tweede lezingen zijn meestal daarbij uitgekozen.

Door het afsluiten van een abonnement krijg je toegang tot veel extra verdiepende informatie per zondag. Deze abonnementen zijn een ideaal hulpmiddel voor allen die kinderen willen helpen het Woord van God in de Kerk mee te vieren. In de digitale bestanden staan de zondagsevangelies (en andere lezingen), die in alle katholieke kerken over de hele wereld zondag na zondag worden gelezen. Ieder zondagsevangelie staat in iets vereenvoudigde taal. Bewust is ervoor gekozen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke evangelietekst te blijven.  Er wordt een verdiepende uitleg van het evangelie gegeven gericht op de volwassenen ter voorbereiding op de zondag, opdat zij het zelf beter aan kinderen kunnen overbrengen. Bij iedere zondag staat een spiegelverhaal als inleiding op het evangelie. Suggesties voor bijbehorende liedjes, verwerkingsmogelijkheden en voorbeden zijn ook opgenomen.

De abonnementen zijn de vernieuwde versie van de eerdere gedrukte handboeken ‘Met kinderen het woord vieren’.  Voor ieder liturgisch jaar is er een apart abonnement: Abonnement liturgisch jaar A, jaar B, jaar C.