Advent

De Adventskrans, de Adventskalender, de ster die begin december al voor het raam gehangen wordt…. Aan alles merk je dat we op weg zijn naar Kerstmis. We kijken uit naar de komst van Jezus. De naam ‘Advent’ zegt het al. Het komt van het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. De komst van Jezus brengt licht in onze wereld. Hij is gekomen als Licht van de wereld en wij mogen Hem verwelkomen. In ons leven en in ons hart.

Licht van de wereld

De dagen zijn donker, maar ook onze wereld is vaak donker. Geweld, ruzies, oorlogen en ga zo maar door. Vaak lopen we zelf ook in het donker, wanneer we worstelen met onze problemen of met dingen waar we bang voor zijn. Tijdens de Advent worden wij uitgenodigd om ons hierover te bezinnen. De Liturgische kleur paars herinnert ons daar elke keer weer aan. (Paars staat voor bekering en bezinning.) Wij mogen alles in Gods handen te leggen, zodat wij met de geboorte van Jezus opnieuw kunnen beginnen. Dat wij mogen gaan in Zijn Licht. Het Licht van de wereld, dat alle duisternis verdrijft.

God houdt zoveel van ons dat Hij onder ons wilde wonen. In de gedaante van een klein baby’tje is Hij mens geworden. Elk jaar met Kerstmis vieren wij dat opnieuw, maar eigenlijk mogen wij daar elke dag dankbaar voor zijn!

Begin nieuw kerkelijk jaar

De eerste zondag van de Advent is ook het begin van een nieuw kerkelijk of liturgisch jaar. Op de tekening hieronder zie je hoe het kerkelijk jaar is opgebouwd. Iedere periode heeft zijn eigen liturgische kleur; paars is de kleur van bezinning, wit van feest, groen van de gewone tijd door het jaar. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is het feest van Christus Koning. Zo vieren we ieder jaar weer opnieuw alle gebeurtenissen vanaf het begin van Jezus’ leven tot en met zijn hemelvaart en de geboorte van de jonge kerk.