De Goede Week start op Palmzondag. Tijdens de Goede week staan we uitgebreid stil bij het lijden en sterven van Christus. Alle dagelijkse lezingen vanaf Palmzondag zijn hier te volgen (je kunt ook een app van Dagelijks evangelie downloaden). Juist in een tijd waarin we Jezus niet kunnen ontvangen in de H.Communie, is het des te belangrijker Hem te ontmoeten in zijn Woord.
Het Paastriduüm (beginnend met de avondviering op Witte Donderdag, vervolgens de Goede Vrijdag liturgie tot en met de Paaswake) is eigenlijk één aansluitende viering. Een mooie meditatieve uitleg van het Paastriduüm voor jezelf staat hier. Probeer zoveel mogelijk alle vieringen met je gezin via live stream mee te vieren.

Hieronder zijn een aantal algemene suggesties voor de gehele Goede week en via de knoppen kom je bij een pagina voor elke dag van de Goede week. Let op dat je op tijd de benodigde materialen, paasboekjes en een paaskaars bestelt! (zie de tips bij de verschillende dagen).

Ideeën voor elke specifieke dag van de Goede week

Ideeën voor de gehele Goede Week

Diverse producten

Beeldmateriaal

“Op weg naar Pasen’ Een film van 18 minuten voor kinderen over de Goede Week en Pasen, met beelden van kruiswegstaties. Het verhaal wordt in het Nederlands verteld.
gemaakt door Samuel advies

De dagen rond Pasen verteld voor jonge kinderen. Het filmpje duurt 3 minuten. Met mooie illustraties uit “Mijn kleine Paasboekje” van Christine Goodings en Claudine Gevry. gemaakt door Samuel advies

Film van 26 minuten die begint bij de intocht van Jezus in Jeruzalem en loopt tot de verrijzenis. Nederlands gesproken.

Kijk hier hoe de parochie in Haarlem (m.m.v. de Lodewijkparochie Leiden) deze Goede week voor hun gezinnen vormgeven.

Catholic Family Crate heeft ook een mooi document gemaakt voor de gehele Goede week.