Een mooie uitleg van de betekenis van de Paastijd vind je hier.

50 dagen tot Pinksteren

Paastijdkalender om vanaf Pasen t/m Pinksteren elke dag een vakje te kleuren

Project jaar B (2024): klik voor een downloadbaar bestand voor jaar B om de zondagen te verbinden en zie ook de bijbehorende knutselwerkje ‘Vlaggenslinger – Paastijd’ (jaar B)

Project jaar C (2025): klik voor een downloadbaar bestand voor jaar C om de zondagen tot en met Pinksteren te verbinden.
En zie ook de bijbehorende werkjes “Paastijd in de paastuin”


Een prachtig kleurboek van Centro Aletti met kleurplaten van de bijbellezingen tussen het Paasfeest en het Pinksterfeest. (belangrijke info: dit bestand mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden)
Download hier dit kleurboek.


Look to Him and be Radiant heeft een (Engelstalig) document ontwikkeld met ideeën voor de 50 dagen voor Pinksteren. Klik hier om het document (PDF) te openen.

9 dagen voor Pinksteren bidden – de Pinksternoveen

Vanaf Hemelvaart bidt de kerk, zoals de eerste apostelen dat samen met Maria deden, de Pinksternoveen. Gedurende negen dagen bidden we om de komst van de heilige Geest en bidden we om een nieuw liefdesvuur.

Hieronder vindt u de tekst van het gebed om de Heilige Geest. Het is mooi om hier kaartjes van te maken en aan de kinderen te geven.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.

Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.
Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus, onze Heer. Amen.

Of voor de jongere kinderen een vereenvoudigde versie:

Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in ons hart.
Maak ons vurig en sterk in onze liefde voor God en de mensen.
God, geef ons uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden.
Dan zal de wereld er heel anders gaan uitzien: vrij van het kwaad en vol van het goede.
God, geef dat wij door de Heilige Geest de echte wijsheid mogen ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen.

Knutselwerkje ‘Pinksternoveen – vruchten’ en een versie met eenvoudiger tekst.

Materiaal van Samuel Advies (voor elke zondag van het jaar)


Komende zondagen

Klik hier om naar de pagina te gaan met voor elke zondag uitleg van het evangelie, een kleurplaat, een puzzel en een werkje. (zie ook de knop ‘Komende zondagen’ op de homepagina)


Extra digitale bestanden bij de zondagen

Elke zondag (en een aantal feestdagen) extra ideeën bij en uitleg van het evangelie, verwijzingen naar liedjes, powerpoints etc. En elke zondag een mooie kleurplaat van Laetitia Zink. Klik hier voor meer informatie en om dit abonnement aan te schaffen.


Knutselwerkjes van Samuel Advies

Kijk hier naar alle knutselwerkjes voor in de Paastijd en ook speciaal voor het Pinksterfeest. Samuel Advies blijft steeds nieuwe knutselwerkjes ontwikkelen.

Webwinkel Samuel Advies


In onze webwinkel vind je allerlei producten voor Hemelvaart en Pinksteren.
En diverse mooie films over het leven van Jezus.

Knutselwerkjes divers


Knutselwerkje ‘De Gaven van de heilige Geest’ (Geloven is leuk)


Maria, moeder van de Kerk
een knutsel voor de maandag na Pinksteren
Via deze link kom je op de (engelstalige) pagina met het knutselwerkje.


Knutselwerkje ‘Like a candle…’ (Geloven is leuk)

Beeldmateriaal


Powerpointpresentaties van Hemelvaart en Pinksteren


Powerpointpresentaties van de ‘missionaire reizen’ van de apostelen.


Diverse powerpointpresentaties van de Handelingen van de apostelen.


Klik hier voor het Verteltheater ‘Tijd voor Jezus’ (van Kinderen bidden voor kinderen). De verhalen 9 t/m 12 gaan over de Goede week t/m Pinksteren.