Paulus spreekt in zijn brief aan de Galaten over de vruchten van de Geest: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid”. (Galaten 5,22). Met een mooi gebed om iedere dag (bijv. van Hemelvaart tot Pinksteren) als gezin te bidden om te vragen om een van de vruchten van de Heilige Geest. Zet bijv. een mooie tak in het gebedshoekje en hang daar iedere dag de betreffende vrucht aan. Bespreek ook samen wat de betekenis en praktische toepassing van iedere vrucht voor ieder persoonlijk kan zijn. Klik hier voor een eenvoudiger tekst voor elke dag.