Dit werkje voor Christus Koning kan als gewone kleurplaat dienen, maar wanneer er meer tijd is, kun je er een mooi glas-in-lood raampje van maken.