Geef deze mooie tekst aan de kinderen om in de Goede week over na te denken en te bidden.