Weet je nog dat Petrus Jezus heeft verloochend? Nu zien we dat hij, vervuld van de H Geest, krachtig getuigt van Jezus!