Tomas heeft de verrezen Jezus bij zijn eerste verschijning niet gezien. Eerst gelooft hij niet dat Jezus weer leeft. Maar dan ziet hij Jezus ook en mag hij zelfs de kruiswonden aanraken! Wij zien Jezus niet maar geloven wel dat Hij is opgestaan uit de dood en leeft.