Een beeld waarmee je kunt uitleggen dat de zonde als een kloof is tussen God en ons. Gelukkig heeft Jezus door zijn kruisdood en verrijzenis een brug over die kloof gemaakt die ons helpt weer dicht bij God de Vader te komen. Wat een genade!