God belooft Abraham een groot nageslacht. Talrijker dan alle zandkorrels op het strand of sterren aan de hemel. En wat God zegt, gebeurt echt! Kleuren, knippen en plakken voor alle leeftijden. met Genesis 22, 17