Knip en plakwerkje voor kinderen van 4-11 jaar rond het thema van de ark van Noach (Genesis 6-8). Met de heldere boodschap “God red!”