Van het Paradijs na de zondeval naar de Verlossing. God is barmhartig.
Jezus zorgt dat alles goed komt. Hij heeft de Weg bereid.
We hoeven Hem alleen maar te volgen.