We zijn op weg naar het kruis en de verrijzenis. Het boek (de Bijbel) laat ons op die weg nog zoveel zien. Iedere zondag een nieuwe kaart met een vers uit het Evangelie in de Bijbel. Geef de kinderen iedere zondag Gods Woord mee om naast hun bed te leggen en de hele week in hun hart te bewaren!