Goed te beseffen dat het leven niet alleen ikke, ikke is….