God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In de Bijbel duidt een wolk op Gods Aanwezigheid.