“De Heer is mijn Herder. Het ontbreekt mij aan niets” Deze psalm vertelt dat God voor jou zorgt als een herder voor zijn schapen. Met dit boekje kun je deze mooie psalm bidden.