Dit sorry briefje kan een hulpmiddel zijn om kinderen te helpen bij de voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. De priester kan het met hen bespreken en na afloop zeggen dat hij het weggooit of verbrandt zodat niemand anders het kan zien.