Jezus geeft de blinde man weer het licht in de ogen, Hij Zelf is het Licht der wereld!