De duif is in de kunst het symbool van de H Geest. Kijk hier welke vruchten de H Geest in je hart kan doen groeien!