Werkje van Mozes en de brandende braambos.(zie verhaal Exodus 3)

Werkje Mozes en het branden braambos