Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de Advent en eindigt met het feest van Christus Koning. Wat vieren we allemaal in het kerkelijk jaar? Deze cirkel laat het zien hoe we Jezus volgen vanaf zijn geboorte tot en met de verrijzenis.