Op 25 maart 1858, hoogfeest van Maria Boodschap, openbaarde Maria aan de kleine Bernadette haar naam: Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Maria, zonder zonden ontvangen en zonder zonden geleefd. Ze was al bij haar ontvangenis door Jezus helemaal bevrijd en verlost van alle kwaad.
Ontcijfer de naam van Maria door de juiste letters in te vullen!