Een leuk werkje met de bijbeltekst Joh. 3,16 en luikjes waarmee je delen van de zin kunt afdekken.

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven
opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.”

Instructie

  • Knip of snijd mbv een stanleymesje langs de dikke lijnen van blad 2.
  • Leg een liniaal langs de stippellijnen, zodat gemakkelijk en recht alle ‘luikjes’ naar boven omgevouwen kunnen worden.
  • Plak nu blad 1 op blad 2 vast, zodanig dat de woorden op blad 1 zichtbaar zijn door de open luikjes van blad 2.
  • De bedoeling is dat de kinderen de lange, maar bemoedigende en waardevolle zin eerst een paar keer met zijn allen lezen.
  • Dan wordt er één luikje dicht gedan. Wie weet nog wat er stond?

4e Zondag van de Veertigdagentijd jaar B - Werkje