Een leuk werkje met de bijbeltekst Joh. 3,16 en luikjes waarmee je delen van de zin kunt afdekken.

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven
opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben”