Jezus geeft zichzelf als voedsel voor onze levensweg, Hij is het ware Brood dat uit de hemel is neergedaald.