Weet je dat Gods Hart overstroomt van Liefde voor jou? Kijk Wie Hij heeft gegeven als jouw verlosser en Vriend!