Jezus is gestorven om ons te verlossen maar is gelukkig weer opgestaan uit de dood. Hij leeft ook nu voor jou en mij!