Bewaar het in je hart en in dat van de kinderen: Jezus in de H.Eucharistie is het Levende Brood!