Zie je Mozes en Elia die bij de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor met Hem spreken? Waar denk je dat ze over spraken?