Jezus luistert naar jou zoals Hij ook naar de Samaritaanse vrouw luisterde!