God gaf zijn volk in de woestijn brood uit de hemel anders zouden ze sterven.
Wij mogen het Lichaam van Christus, het brood uit de hemel, ook ontvangen:
We noemen dat de heilige Communie.