Een mooie kleurplaat van Sint Hubertus.

Een legende vertelt over de bekering van Hubertus. Het was Goede Vrijdag. Terwijl alle mensen naar de kerk togen, ging Hubertus met zijn vrienden uit jagen. Op een goed moment verwijderde hij zich een stukje van de overigen, omdat zijn honden achter een hert aanzaten. Hij was dus alleen toen plotseling uit de bosjes een hert op hem toetrad met een kruis in het gewei. Hubertus sprong van zijn paard en viel op zijn knieën.

Hij hoorde hoe een stem tot hem zei: “Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden? Van nu af zul je niet meer dieren vangen, maar mensen.” Hubertus antwoordde: “Heer, wat moet ik doen?” Waarop de Heer zei: “Ga naar mijn dienaar Lambertus, de bisschop van Maastricht. Deze zal u mijn wil kenbaar maken.” Toen verdween de verschijning en Hubertus ging dus naar Maastricht.

De feestdag van Sint Hubertus wordt gevierd op 3 november. In West-Brabant en delen van België bestaat al eeuwenlang het gebruik om op zijn feestdag brood te zegenen. Eten van dit brood zou tegen hondsdolheid beschermen, omdat Hubertus de patroonheilige is tegen deze ziekte. Er zijn verschillende legenden die hierover vertellen.

Klik op het plaatje voor een PDF die eenvoudig kan worden geprint.

Kleurplaat Sint Hubertus