Waar komt het leven vandaan? Leuke prent om in te kleuren op Aswoensdag of op andere momenten wanneer we terugdenken aan hoe alles eens begonnen is bij God.