Cache pot werkje. Kleuren en aan elkaar plakken rond een bloempotje.

Laat het thuis op de paastafel groeien en symbool staan voor wat Jezus in het Evangelie zegt:

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen.
Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
(Joh. 12,24)

(VP689)