Verdeel de kinderen in twee groepen. Laat ze om de beurt antwoorden. Welke groep heeft de meeste punten?