Bloemen met de tekst van het Magnificat, het loflied dat Maria heeft gezongen toen ze op bezoek kwam bij haar nicht Elisabeth.