Kijk eens om je heen hoe God voor de dieren en voor jou zorgt! Dank je Hem weleens daarvoor?