Evangelie: Marcus 9, 38-43.45.47-48
Thema: Radicale woorden

 

26e Zondag door het jaar B - Puzzel
Puzzel
26e Zondag door het jaar B - Werkje
Werkje

Een moeilijk evangelie deze zondag. De kerk biedt ons het Alleluia vers erbij aan om de boodschap in het juiste perspectief te plaatsen: Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer; niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluia.

Vraag de kinderen waarom ze eten, naar school en naar de kerk gaan. (Wat is het doel daarvan?) Als je weet waarvoor je iets doet, ben je vaak beter gemotiveerd. We komen naar de kerk om Jezus beter te leren kennen. Soms vindt je het misschien moeilijk of saai in de kerk, maar Jezus is er voor jou. Hij is onze weg naar het leven voor altijd, Hij is ons leven, Hij is de waarheid. Jezus neemt kinderen heel serieus en wil graag dat volwassenen kinderen helpen om Hem te volgen. Jezus zegt harde woorden over iemand die een kind ertoe brengt kwaad te doen. Jezus houdt ook niet van ‘kliekvorming’. Iedereen mag erbij horen die goed wil doen in Jezus’ naam. Ook iemand die jou zoiets eenvoudigs als een beker water geeft. Kleine dingen kunnen van grote waarde zijn wanneer ze uit liefde worden gedaan.

Bespreek met de kinderen wat zij deze week uit liefde voor een ander kunnen doen.

“Als iemand een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft…”
(Marcus 9,42)

 

Komende week

Op 29 september vieren we het feest van de aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael. Alle drie de engelen worden op verschillende plaatsen in de Bijbel genoemd: Michael als de beschermer tegen het kwaad (zie o.a. Openbaring 12,7), Gabriel als de boodschapper van God (zie o.a. bezoek Gabriel aan Zacharias en Maria in Lucas 1) en Rafael als de reisengel (zie Tobit 12, 15). “God…U geeft aan Engelen en mensen ieder een eigen taak. Wij bidden U: laat hen die in de hemel altijd voor U staan om U te dienen, ook bij ons op aarde zijn om ons leven te beschermen.”

1 oktober gedenken we de kleine Teresia van Lisieux (teresia van het Kind Jezus) die zei: “Jezus brandt van liefde voor ons. Kijk naar Zijn aanbiddelijk Gelaat. Dan zul je zien hoezeer Hij ons bemint”. Haar korte en eenvoudige leven inspireert nog steeds vele mensen over de hele wereld. Zie hier voor een uitgebreidere levensbeschrijving.

2 oktober vieren we het feest van onze Engelbewaarders. In de bijbel staat op vele plaatsen dat God Engelen heeft aangesteld om ons te beschermen: “U aangaande gebiedt Hij zijn Engelen om u, wáár gij ook gaat, te bewaren.” (Psalm 90,11) Mooi gebedje om aan de kinderen te leren: Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.