Evangelie: Mt. 18, 3
Thema:

afbeelding

kleurplaat ©Crafty Little Blessing

1 oktober: H. Theresia van het Kind Jezus (1873-1897)

Maagd en Kerklerares

“Dit zegt de Heer: Als jullie niet opnieuw worden als de kleine kinderen, zullen jullie het Rijk der hemelen niet binnengaan.” (Matteüs 18, 3)

Stel je voor: een heilige jonge vrouw die vaak in slaap valt tijdens het koorgebed! Dit is de kleine Theresia: “Dit kleine meisje heeft het tijdgebonden beeld van de gestrenge God omgedraaid tot dat van een Vader van barmhartigheid. Ze heeft het aangedurfd om in een tijd waar iedereen dacht dat je het moest ‘verdienen’ om bij God in de gunst te staan, ‘met lege handen’ voor God te verschijnen. Ze heeft vooral gezegd dat je nooit te ver kunt gaan in het vertrouwen.” (uit: Thérèse van Kard. Godfried Danneels)

Theresia is geboren in Alençon (Frankrijk), als jongste van negen kinderen van wie er vier op jonge leeftijd zijn overleden. Haar ouders zijn de Heilige Louis en Zélie Martin. Haar eerste levensjaren zijn vol van geluk en vreugde als jongste van de vijf dochters. Dan komt het grote verdriet als ze vier jaar is en haar dierbare moeder aan kanker overlijdt. Het gezin verhuist naar Lisieux. Theresia mist haar moeder enorm en kampt met veel gezondheidsproblemen. Als ze tien jaar is, wordt ze zo ernstig ziek dat men vreest voor haar leven. Haar zussen bidden intens tot Maria. Theresia richt haar hart op haar Moeder in de hemel. Ze ervaart iets bijzonders: voor haar lijkt het Mariabeeld in haar kamer naar haar te glimlachen en ineens zijn al haar pijnen verdwenen!

Theresia is een overgevoelig kind en als ze 14 is, hecht ze nog steeds aan de cadeautjes in haar sokken met Kerstmis. Ze hoort haar oudere zus zeggen dat ze hoopt dat het toch de laatste keer is dat ze cadeautjes in haar sokken moeten stoppen. Dit brengt haar tot huilen maar ze trekt zich terug en herpakt zich. Jezus geeft haar de kracht zichzelf te worden in Hem. Die kerstnacht verandert Jezus haar hart van overgevoelig meisje naar een jonge vrouw die weet wat ze wil. Haar grote verlangen is om haar hele leven aan Jezus te geven door in te treden in de Karmel.  Niets zal haar nog tegenhouden.

Als ze op 14- jarige leeftijd haar wil om in te treden kenbaar maakt, is iedereen uit haar omgeving ertegen. Met haar vader gaat ze op bedevaart naar Rome en ze gaan ook op audiëntie bij de paus. Het is dan (in die tijd) totaal ongepast om iets tegen de paus te zeggen, maar Theresia neemt de kans waar om hem te zeggen dat ze zó graag wil intreden in de Karmel. Ze knielt voor de paus neer en i.p.v. zijn ring te kussen (zoals het hoort) vraagt ze hem, tot ontsteltenis van allen daar aanwezig, om de gunst of ze op haar jonge leeftijd mag intreden. De paus zegt dat ze zal intreden als het Gods wil is. En zo gebeurt het dat ze op 9 april 1888 om zeven uur ’s ochtends de Karmel binnengaat om er nooit meer uit te komen.

In de Karmel is ze gelukkig ondanks de kou (geen verwarming!) en het strenge regime met de soms kleinzielige mentaliteit. Drie van haar zussen zijn ook ingetreden. Theresia zoekt in haar gebed en meditatie naar een kleine (snel)weg naar de hemel. Kleine, dagelijkse moeilijkheden draagt ze aan God op uit liefde voor Hem en voor zielen die Hem nog niet kennen. Op een dag komt ze een tekst tegen uit Spreuken 9,4 die ze als volgt (vrij vertaalt): “Als iemand heel klein is, dan kome hij tot Mij.” Dat spreekt tot haar hart, dat ze klein mag zijn! Daarop vindt ze een andere tekst die er mooi op aansluit: “Zoals een moeder haar kindje koestert, zo zal Ik jou troosten; Ik zal je dragen en wiegen op mijn knieën” (naar Jesaja 66, 13.12)

Dan ineens wordt het haar duidelijk: de lift naar de hemel is Jezus zelf die haar in zijn armen draagt! Ze hoeft geen grote heilige te zijn met allerlei indrukwekkende verdiensten. Ze wil klein blijven en alles uit liefde doen. Vanaf dat moment ondertekent ze al haar brieven met ‘de hele kleine Theresia’. Zij die God vertrouwt en toestaat haar intens lief te hebben, Hij is het die haar heiligt.

Ze is pas 24 jaar als ze ernstig ziek wordt door tuberculose. Ze troost haat medezusters door te zeggen: “Ik sterf niet, ik ga het leven binnen”. Vlak voor haar dood kijkt ze naar Jezus op het kruis en zegt: “O, wat hou ik van Hem…mijn God, wat hou ik van U!” Met een glimlach gaat ze heen.
Tevoren heeft ze beloofd dat ze haar hemel zal doorbrengen met goed te doen op aarde en mensen te helpen God meer en meer lief te hebben en ze zal ‘rozen laten regenen’.

God, aan kleinen en geringen verleent Gij een plaats in uw Koninkrijk.
Laat ons met vertrouwen de kleine weg gaan van de heilige Theresia van het Kind Jezus,
om op haar voorspraak tot de openbaring te komen van uw eeuwige heerlijkheid.

Kijk hier naar een kort (Engelstalig) filmpje over de H. Theresia

Kijk hier naar een (Engelstalige) kinderfilm van My Catholic Family (EWTN) over de H. Theresia.

De inspirerende boeken over haar leven ‘Ik geloofde in Gods liefde’ en “Ik ga het leven binnen’ zijn alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Klik hier voor een voorlees- en kleurboekje over Thérèse in onze webwinkel!

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.