Evangelie: Johannes 5-15 + 39a + 40-42
Thema: Jezus is het levende water, ook voor jou!

 

40d3a vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Werkje NT249
Werkje
3e Zondag Veertigdagentijd jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje
Deze zondag is het een lang evangelie maar zeker mooi om in zijn geheel aan de kinderen te vertellen. Bespreek eerst met hen waarvoor we water nodig hebben. Kunnen we zonder water leven? Ons hart heeft ook ‘water’ nodig om te kunnen groeien in de liefde. Dat ‘water’ is Jezus zelf. Steeds als we bij Hem komen, geeft Hij nieuwe kracht.
Maak een aantal kopieën van de tekst uit het boek Met kinderen het woord vieren of uit het Evangelieboek voor kinderen en lees samen de tekst door terwijl u de rol van Jezus leest en de kinderen de andere rollen. Het is een prachtige dialoog tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw waarbij Jezus de vrouw stap voor stap helpt om Hem te (h)erkennen. Probeer met de kinderen te praten over de betekenis van alles wat er door Jezus gezegd wordt.
Bepaal tevoren wel welke kernboodschap u wilt meegeven uit dit verhaal, anders is het voor de kinderen niet te volgen.

“Heer, U bent werkelijk de Redder van de wereld;
geef mij van het levend water,
zodat ik geen dorst meer krijg.”
(Johannes 4, 42 en 15)

Kijk hier voor meer knutselwerkjes voor de Veertigdagentijd.